Welkom bij

Wereldwinkel Apeldoorn

Voorwoord.

Op 12 februari 1971 hebben een leraar en een gemeenteambtenaar de stichting 'de Rijzende Hoop' opgericht.

Aan de Asselsestraat 67 werd later dat jaar in een oude, koude slagerij de 'derde WERELD winkel' gehuisvest. Een initiatief van een stel idealisten uitgaande van de stichting die toen net was opgericht.

De ideeën van 'eerlijke handel' en voorlichting aan het publiek waren toen de eerste speerpunten. Want het jaar daarvoor was de eerste wereldwinkel in Nederland opgericht.

Van die begindagen is na 50 jaar weinig in het collectief geheugen van de vereniging Wereldwinkel Apeldoorn blijven hangen. Er is toen weinig aan geschiedschrijving gedaan, net als nu trouwens. Er zijn 4 mappen met foto's, er zijn statuten en wat bestuursverslagen en jaaroverzichten. Maar dat is het dan ook.
Waarom de oprichters hebben opgericht, wat ze voor ogen hadden, het is voor ons nu niet bekend. Met het doorbladeren van die mappen en het lezen van de verslagen wordt je, behalve nostalgisch, ook nieuwsgierig.

Dus een oproep: hebt u verhalen van en/of over de stichting 'de Rijzende Hoop' en later van de vereniging Wereldwinkel Apeldoorn? Laat het ons weten!

U kunt ons een e-mail sturen (wereldwinkelapeldoorn@hetnet.nl), bellen (055-5788881), of een brief sturen (Wereldwinkel Apeldoorn, Brinklaan 36, 7311LB  Apeldoorn). En op verzoek komen we -coronaveilig- langs.

Foto's en video's zijn natuurlijk ook welkom!

 

Feest?

Natuurlijk vieren we feest!

Het is best bijzonder dat een stel vrijwilligers een activiteit als deze zo lang weten vol te houden. Idealisme en enthousiasme waren de drijfveren van weleer en dat zijn ze nog steeds. En laat ik gedrevenheid vooral niet vergeten!

Maar op dit moment zijn er de maatregelen voor de bestrijding van de corona-pandemie.
Dus het organiseren van evenementen en feesten ligt even stil. Misschien aan het eind van het jaar?

Wat we wel willen doen is een maandelijkse verloting onder onze klanten. Elke kassabon heeft een nummer. Eens per maand trekken we een of meer kassabonnummers van die maand en degene die de kassabon dan bij ons inlevert krijgt een feestelijk fairtrade verrassing.
De nummers worden gepubliceerd in onze nieuwsbrief, op deze website, op facebook en op papier in de winkel.

En in de nieuwsbrief zullen we elke keer aandacht aan het tiende lustrum schenken.

 

Fotoalbum.

Dit is de eerst bekende foto. Vlak voor de verbouwing. Hetgeen best een rode draad is in het verhaal van ons bestaan. We zijn een aantal keren verhuisd, maar ook al een aantal keren ge-restyled.
Elke keer met inzet van handige vrijwilligers werd het pand aan de moderne tijd aangepast.

En al die verbouwingen moesten natuurlijk gevierd worden!
Een enkele keer 'onder ons', maar het liefst met zo veel mogelijk aandacht van de pers en ons publiek.

 

Asselsestraat na de verbouwing

En zo ziet het pand er dan na de verbouwing uit.

We waren toen echt alternatief!
Bewustwording van en informeren over de situatie in de wereld. 

Let ook op het logo.
Mooi hè?

En dit is de binnenkant van de Asselsestraat 67 in 1974.

Winkeldienst draaien in de ijskoude winkel:
- Veel affiches  · politiek · energie · milieu · anti-apartheid · portugese kolonies.
- Veel buttons.
- Weinig producten.

... en elke keer probeerden we de winkel een gezellig "open" gezicht te geven.

    Als je het nu bekijkt, toch wel erg vol!

    Let op de speciale kokers (p.v.c. buizen) voor de posters.

 


Meer een andere keer!