Welkom bij

Wereldwinkel Apeldoorn

Week van de dialoog (1-11 / 5-11)

Wat is de Week van de Dialoog?

De Week van de Dialoog (voorheen Dag van de Dialoog) is ontstaan als een burgerinitiatief dat zich richt op het bevorderen van het vertrouwen tussen mensen door kennis met elkaar te maken op een onbevangen en onbevooroordeelde wijze. Onderzoek en eigen ervaring leren dat door dialoog respect voor en vertrouwen in elkaar ontstaat, het wezen van een sterke sociale cohesie in de samenleving. Een sterke sociale cohesie vormt immers een van de belangrijkste pilaren voor een aangename en duurzame samenleving, hetgeen in het belang van alle Apeldoorners is. Ziedaar het belang van de Week van de Dialoog.

Werkwijze

In voorgaande jaren kwamen mensen samen en onder het genot van een hapje en een drankje zaten zij in groepen van zes tot acht personen, onbevangen en onbevooroordeeld, persoonlijke ervaringen, wensen en dromen uit aan de hand van een centraal thema. Deze gesprekken vonden plaats onder leiding van een getrainde gespreksleider in de dialoogmethodiek en duren max. 2 uur.

Doel van de Week van de Dialoog

Het doel van de Dag van de Dialoog is om de ontmoeting en de dialoog te bevorderen tussen mensen met verschillende achtergronden. Dat kan bijdragen aan de sociale cohesie in straat, buurt, stad. Tijdens de Week van de Dialoog worden geen plannen gemaakt en men gaat ook niet met elkaar in debat! Het doel van het gesprek wordt behaald als de deelnemers werkelijk naar elkaar geluisterd hebben. Door goed naar elkaar te luisteren, blijft niemand meer ongehoord.

Het thema van de Week van de dialoog

Het thema voor 2021 is ‘De moeite waard’. Een thema dat altijd speelt in onze samenleving en eigen levens, maar zeer actueel in onze huidige tijd.
Zie: Week van de Dialoog 2021 – Dialoog In Nederland voor meer informatie.

 

Organisatie

De organisatie en uitvoering van de Week van de Dialoog is in Apeldoorn in handen van Stichting Samenspraak Apeldoorn. Kijk voor meer info. op www.samenspraakapeldoorn.nl

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of je aanmelden? Kijk dan op onze website https://samenspraakapeldoorn.nl/apeldoorn-in-dialoog-programma-2021/

Heb je nog andere vragen? Stuur dan een email naar: